Norsk institutt for vannforskning,
Adresse: Økernveien 94, NO-0579 Oslo,
Telefon: 22 18 51 00,
E-post: post@niva.no
Web-adresse: www.niva.no